پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹
 • سخن بزرگان

 • بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او. (هميلتون)

 • شعله های بزرگ ناشی از جرقه ای کوچک است.(دانته)

 • میاندیشم پس هستم، هستم چون فکر میکنم، فکر میکنم چون شک میکنم.(دکارت)

 • خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور. (ساموئل اسمايلز)

 • كسي كه خوب فكر مي كند لازم نيست زياد فكر كند. (آلماني)

 • تنبلي، آدمي را خيالپرست بار مي آورد. (پوسه نه)

 • چه به توانستن بیندیشید؛ چه به نتوانستن؛ در هر دو صورت حق با شماست.(هنری فورد)

 • از هیچ اندیشه ی تازه بدون فهم طرفداری نکنید. بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شده به حقیقت موضوع برسید.(دکارت)

 • بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست ……….. در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی   (مولانا)

 • گرفتاری این دنیا در اینست که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.(برتراند راسل)

 • راز موفقت در زندگی را فقط کسانی آموختند که در زندگی موفق نشدند .

 • هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . (گوته)

 • انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند(ارنست همینگوی)

 • کسی که تا به حال عمل اشتباهی انجام نداده ، هیچ کار تازه ای انجام نداده است . (آلبرت انیشتن)

 • بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او. (هميلتون)

 • شعله های بزرگ ناشی از جرقه ای کوچک است.(دانته)

 • میاندیشم پس هستم، هستم چون فکر میکنم، فکر میکنم چون شک میکنم.(دکارت)

 • خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور. (ساموئل اسمايلز)

 • كسي كه خوب فكر مي كند لازم نيست زياد فكر كند. (آلماني)

 • تنبلي، آدمي را خيالپرست بار مي آورد. (پوسه نه)

 • چه به توانستن بیندیشید؛ چه به نتوانستن؛ در هر دو صورت حق با شماست.(هنری فورد)

 • از هیچ اندیشه ی تازه بدون فهم طرفداری نکنید. بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شده به حقیقت موضوع برسید.(دکارت)

 • بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست ……….. در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی   (مولانا)

 • گرفتاری این دنیا در اینست که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.(برتراند راسل)

 • هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . (گوته)

 • انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند(ارنست همینگوی)

 • کسی که تا به حال عمل اشتباهی انجام نداده ، هیچ کار تازه ای انجام نداده است . (آلبرت انیشتن)

 

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷,۱۲,۲۵
بازدید: 3238