پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹
 • استرلیتزیا

استرلیتزیا
استرلیتزیا
 • گل استرلیتزیا:

   گل پرنده بهشتی از زیباترین گل هایی است که به خاطر شباهتش به پرنده ها اسمش را مرغ بهشتی هم گذاشته اند.
   
  نام فارسی اصیل : ندارد
  نام فارسی رایج: پرنده بهشتی
  نام انگلیسی: Bird of paradise
  نام علمی: strelitzia reginae
  از خانواده: Strelitziaceae /Musaceae
  خاستگاه: آفریقاجنوبی
   
   خاستگاه آن جنوب آفریقا است. فقط ۵ گونه دارد که همگی دائمی، همیشه سبز و حساس به سرما هستند. در مناطق معتدله به شرایط گلخانه ای نیاز دارد. ارتفاع گونه مورد نظر حدود یک متر است. دارای برگ های سبز نسبتا روشن است که روی دمبرگی دراز به طول cm45 قرار دارد. مجموعه برگ های گیاه یک حالت بادبزنی به خود می گیرند. گل آذین در انتهای ساقه ای به طول حدود ۱ متر تشکیل می شود و شمال اسپاتی سبز رنگ با لبه های قرمز رنگ بوده که به شکل قایق می باشد و از درون آن گلچه هایی خارج می شوند که دو رنگ بوده و جام گل آبی و کاسه گل زرد یا نارنجی است. گل کاملا باز شده شبیه پرنده در حال پرواز است. هر بوته پرنده بهشتی می تواند تا ۱۰ شاخه گل تولید کند.
   
  گلدهی
  پرنده بهشتی بعد از سه سال شروع به گلدهی می کند. بعد از سه سال بسته به اقلیم، خاک، فعالیت های نگهداری و واریته حدود ۱ –۴ سنبله گل در هر گیاه تشکیل می شود.
   
  تشکیل گل در پرنده بهشتی در اغلب نواحی که این گیاه پرورش داده می شود به صورت فصلی است. در کالیفرنیا از شهریور تا اردیبهشت دارای گلریزان از مهر تا آذر است. در آفریقای جنوبی از زمستان ال بهار و در اسرائیل یک دوره گلدهی دوباره در اسفند تا فروردین و دوباره در شهریور رخ می دهد. در ایران در زمستان تا بهار گل می دهد.مطالعات انجام شده توسط دانشمندان مختلف نشان داده است که عملکرد گل، با افزایش سن گیاه ازایش می یابد و دارای یک موج افزایش و کاهش در طول سال است. مطالعه روی گیاهان چهارساله، با مشاهده یک تا ۶ سال محصول دهی نشان داد که گلدهی گیاهان در سال چهارم تا ششم و زمانی که بطور میانگین۱۴.۱ برگ تولید کردند وارد مرحله زایشی می شوند. گیاهان گل دهنده به ازاء هر شاخساره تا ۴ برگ تولید کردند. در سال هفتم تا نهم گیاهان ۲ –۴ انشعاب داشتند. یک گل آذین در محصول گل حدود ۵۴ هفته بعد از زمان ظهور برگ ظاهر شد و در هفته ۷۲.۸ شکوفا شد.
  پرنده بهشتی بعد از سه سال شروع به گلدهی می کند. بعد از سه سال بسته به اقلیم، خاک، فعالیت های نگهداری و واریته حدود ۱ –۴ سنبله گل در هر گیاه تشکیل می شود.
   
  تشکیل گل در پرنده بهشتی در اغلب نواحی که این گیاه پرورش داده می شود به صورت فصلی است. در کالیفرنیا از شهریور تا اردیبهشت دارای گلریزان از مهر تا آذر است. در آفریقای جنوبی از زمستان ال بهار و در اسرائیل یک دوره گلدهی دوباره در اسفند تا فروردین و دوباره در شهریور رخ می دهد. در ایران در زمستان تا بهار گل می دهد.مطالعات انجام شده توسط دانشمندان مختلف نشان داده است که عملکرد گل، با افزایش سن گیاه ازایش می یابد و دارای یک موج افزایش و کاهش در طول سال است. مطالعه روی گیاهان چهارساله، با مشاهده یک تا ۶ سال محصول دهی نشان داد که گلدهی گیاهان در سال چهارم تا ششم و زمانی که بطور میانگین۱۴.۱ برگ تولید کردند وارد مرحله زایشی می شوند. گیاهان گل دهنده به ازاء هر شاخساره تا ۴ برگ تولید کردند. در سال هفتم تا نهم گیاهان ۲ –۴ انشعاب داشتند. یک گل آذین در محصول گل حدود ۵۴ هفته بعد از زمان ظهور برگ ظاهر شد و در هفته ۷۲.۸ شکوفا شد.
برچسب ها: